تمام سلام با دولت لبنان

تمام سلام با دولت لبنان

در حالی که شورای همکاری خلیج عربی را با تصمیم عربستان سعودی برای قطع کمک‌های نظامی به لبنان و بازنگری در روابط با این کشور اعلام کرد، وپس از افزایش انتقادهای داخلی به حزب الله ووزارت خارجه این کشور بعد از موقعیت های اخیر از پادشاهی، لبنان زیر بررسی خلیج شد.

علی عواض عسیری، سفیر عربستان سعودی در لبنان به “الشرق الاوسط” گفت: ” سفارت ما به واکنش های لبنان ارائه ارائه می کند، به خصوص توسط رسانه های غیر رسمی است که در خدمت منافع غیر لبنانی متعلق است”.

عسیری افزود: ” همه چیز روشن است، بعضی مقامات تخریب لبنان میخواهند، وبعضی دیگر منافع برای این کشور میخواهند”.

در این راستا، نهاد المشنوق وزیر کشور به “الشرق الاوسط” گفت: “تصمیم عربستان بسیار دیر شده است”.

وی تاکید کرد که بدون توجه به هزینه گزینه لبنان عربی است، المشنوق افزود: “برای دفاع از این گزینه پرداختیم، ما از رویارویی اماده هستیم”.

از سوی دیگر، وزارت خارجه لبنان در بیانیه ان تصمیم جبران باسیل وزیر خارجه ان کشور توجیه می شود، در حالی که ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیال دموکرات ترقی‌خواه، از سرنوشت صدها هزار نفر در خلیج هشدار داد، وی بر روابط با عربستان سعودی را تشدید کرد،  همچنین تاکید کرد که ارتش لبنان ونیروهای امنیتی به این حمایت نیاز دارند.