مریم رجوی به “الشرق الاوسط”: طهران در برابر عملیات طوفان قاطع شکست خورد

مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران

مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران

مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران تاکید کرد که “رژیم طهران بر سه رکن استوار است: ساخت بمب اتمی، قلع و قمع در داخل کشور و صدور تروریسم و افراط گرایی به خارج از کشور”.

رجوی درباره استراتژی ایران در منطقه به “الشرق الاوسط” گفت: “ایران از ابتدا در امور داخلی دیگر کشورها مداخله می کرد و سعی در برافروختن فتنه و انتشار تفکر تروریسم در این کشورها داشت” وی افزود: “ایران در برابر عملیات طوفان قاطع شکست خورد”.

رجوی تاکید گفت: “ایران تمام  تلاش خود را بکار می‌گیرد تا اسد باقی بماند. ولی می داند که هیچ امیدی به این موضوع نیست. ایران چاره دیگری ندارد” وی افزود: “سقوط اسد در سوریه سقوط دولت ایران در تهران را در پی خواهد داشت”.