صدها هزار نفر در بیش از ۹۰ کشور در اعتراض به ناکامی دولتمردان در ایجاد راهکار برای بحران زیست محیطی در جهان راهپیمایی می کنند.

به گفته برگزار کنندگان این برنامه، راهپیمایی و جشن های کوچک و تئاتر و نمایش خیابانی عصیان مدنی برای بیان اعتراض و خشم در خصوص عدم اتخا‍ذ اقدامات سیاسی برای مقابله با تغییرات آب و هوا در شهرهای جهان برگزار می شود.

نیک بایر یکی از دست اندرکاران جنبش «۳۵۰ دات اورگ» می گوید «دولتمردان می آیند و می روند. آنها همچنان از منافع کارفرمایان صنایع سوخت فسیلی دفاع می کنند و آن را بر مصلحت مردم ترجیح می دهند. این در حالیست که اسناد بی بروبرگردی درباره زیان و ضرر این شرکت ها به کره زمین وجود دارد.»

بایر افزود «مردم جهان در این راهپیمایی ها اعتراض می کنند و خواهان تغییر رویکرد کنونی برای برخورداری از آینده ای بهتر هستند. رویکردی که منافع مردم و آینده را بر منافع این شرکت های بزرگ ترجیح می دهد».

فعالیت هایی هم به این مناسبت در شهرهای لندن و ویگان و هستینگز برگزار شد.

 روزنامه گاردین به نقل از جین تیویلز مسئول کمپین «فسیل فری وست یورکشایر» (وست یورکشایر بدون سوخت فسیلی) نوشت «گروه هنرمندان صلح موسیقی جاز اجرا می کنند. گروه ما می کوشد تا شورای شهر یورکشایر را متقاعد کند تا این منطقه خالی از سوخت فسیلی شود. امیدواریم که تلاش ها به نتیجه برسد».

جین در ادامه افزود «جوانان بسیاری در این مراسم سخنرانی می کنند. سیاست هایی که گروه های تنگدست در برادفورد را به کشتن داده همان رویکردی است که همه حاشیه نشینان جهان را می کشد. جوانان حالا آمده اند تا این رویکرد را برملا کنند. به همین دلیل ما خواستیم که جوانان و کارگران رنگین پوست در روز شنبه سخنرانی کنند. امیدوارم که جوانان در تشکیل گروه های مدافع محیط زیست پایدار موفق شوند».

مراسم مشابهی در شهرهای «کورنوال» و «ولز» و «برایتون»‌ برگزار می شوند. این راهپیمایی پیش از «اجلاس جهانی تغییرات آب و هوا» در سان فرانسیسکو برگزار می شود.