تظاهرات علیه نقض حقوق بشر مقابل دادگاه جنایات بین المللی در لاهه – عکس از الشرق الأوسط

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر مقابل دادگاه جنایات بین المللی در لاهه – عکس از الشرق الأوسط

هزاران نفر از مردم عرب اهواز در دادگاه جنایات بین ‌المللی و همچنین در مناطق مختلف اروپا، تظاهرات گسترده ای را به راه انداختند.

تظاهرکنندگان شعارهای تندی علیه ایران سر دادند و از ایران خواستند دخالت در امور کشورهای عربی را متوقف کند.

تظاهرکنندگان بدرفتاری دولت ایران و اعدام اهوازی ها در این کشور را مورد انتقاد قرار دادند.

یعقوب حر التستری، عضو جنبش عربی آزادی بخش اهواز به “الشرق الاوسط” گفت: « هدف از برگزاری این تظاهرات، محکوم کردن سیاستهای مختلف دولت ایران علیه شهروندان أهوازی از جمله دستگیری و اعدامهای خودسرانه آن ها است».