1467407958135832700

ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان وعثمان غزالی رئیس جمهوری جزایر کومور در ضیافت افطاری ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی شرکت کرد. خادم حرمین شریفین همچنین با دکتر عمر بن عبد الرشید شرماکی نخست وزیر سومالی، شوکت علی سودهن معاون نخست وزیر موریس، هشام الدین تون حسین وزیر دفاع مالزی وابراهیم کالن مشاور رئیس ترکیه دیدار کرد، ودر ضیافت افطاری ملک سلمان شرکت کردند.

این ملاقات با حضور شاهزاده منصور بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده طلال بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده فهد بن عبد الله بن عبد العزیز، شاهزاده سطام بن سعود بن عبد العزیز، وشاهزاده عب العزیز بن سلمان بن عبد العزیز و جمعی از مقامات عربستان انجام شد.