کارشناسان به «الشرق الأوسط»: قانون اساسی باید اصلاح شود

میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان

میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان

میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان، یک سال پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش که ۶ سال به طول انجامید، اعلام کرد که آماده نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری است. با این حال او نامزدی خود را مشروط به توافق کردن بر کاندایداتوری وی و ادامه «اعلامیه بعبدا» دانست. این اعلامیه مبنی بر بی طرف ماندن لبنان در درگیری های پیرامون این کشور است.

این اقدام سلیمان در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام شد، اما واکنش های اولیه بر اظهارات او، با توجه به رد شدید نیروهای (۸ مارس)، به خصوص حزب الله و جنبش «تغییر و اصلاح» که ریاست آن را میشل عون بر عهده دارد، چندان تشویق کننده نبود.

در همین حال برخی ها از جنبش المستقبل، که یکی از اجزای قدرتمند جنبش ۱۴ مارس است، نامزدی رئیس جمهور سابق را یک فرضیه می دانند و عنوان می کنند که اگر وی شانسی برای ریاست جمهوری مجدد داشت، دوره وی پیش از پایان یافتن تمدید می شد. دکتر حسن الرفاعی، کارشناس قانون اساسی می گوید که در برابر نامزدی سلیمان یک مانع قانونی وجود دارد و انتخاب مجدد سلیمان پس از پایان دوره وی یعنی گذشت ۶ سال از ترک کردن پست سابق، غیر ممکن است.