اختلاف بین ایسلند مالک پروژه و {دوسالانه}

مسجد در جذب تعداد زیادی از مسلمانان خارج از ونیز موفق بود – عکس از الشرق الأوسط

مسجد در جذب تعداد زیادی از مسلمانان خارج از ونیز موفق بود – عکس از الشرق الأوسط

تنها دو هفته پس از افتتاح، مسجد موقتی که دولت ایسلند، طی مشارکت خود در دوسالانه ونیز آن را بر پا کرده بود، این مسجد بسته شد.

تصمیم بسته شدن مسجد، که اولین در نوع خود در شهر ونیز به شمار می آید، با این که برای مسلمانان ساکن آن جا غم انگیز است، اما امر عجیبی نیست. زیرا از زمان اعلام برپایی آن در یک کلیسای بدون کار برد کاتولیکی، ضمن فعالیت های دو سالانه هنری ونیز، هشدارها از سوی مقامات محلی از ترس تحریک احساسات خصمانه و یا عملیات تروریستی از گروه های تروریستی ضد اسلامی آغاز شد.

بحث میان مرکز هنری ایسلند و دو سالانه بالا گرفت. به طوری که این مرکز گفت: « بسته شدن مسجد بدین معناست که دوسالانه دیگر مکانی برای بیان آزادانه هنری نیست، و مدیریت دوسالانه به هنرمندان تنها اجازه بیان مواضع مورد پذیرش مقامات محلی را می دهد».

مدیریت دوسالانه نیز به سرعت پاسخ داد و گفت سعی دارد طی نشست هایی با مقامات شهر راه حلی پیدا کند.