ریاض: بیرون کردن مقیمان حامی «حزب الله»

کشف اسلحه پنهان شده در زیر زمین – عکس از الشرق الأوسط

کشف اسلحه پنهان شده در زیر زمین – عکس از الشرق الأوسط

نیروهای امنیتی عربستان سعودی سویلم الهادی الرویلی موسوم به «والی داعش» در عربستان سعودی، که مسؤل اجرای نقشه های سازمان در بمب گزاری مساجد و ترور نیروهای امنیتی را دارد دستگیر کردند.

منابع امنیتی به «الشرق الأوسط» گفتند دستگیری الرویلی پس از محاصره منزل او در منطقه الجوف (شمال عربستان سعودی) صورت گرفت، و در این عملیات یک زن عربستانی به نام بنان عیسی هلال که در برابر بازداشت مقاومت می کرد کشته شد.

در همین راستا، روز گذشته عربستان سعودی به شهروندان و مقیمان هشدار داد که هر کسی «حزب الله» را تأیید کند و یا نشان دهد از حامیان آن است و یا با آن همدردی کند با مجازات سنگین مواجه خواهد شد، و هر فرد مقیم که در چنین اعمالی مجرم شناخته شود از کشور اخراج خواهد شد.