منامه – عبید السهیمی – ابوظبی: “الشرق الاوسط”

دولت امارات و پادشاهی بحرین دیروز تحرکاتی را علیه جاسوسان و مزدوران ایران و گروه موسوم به “حزب الله” انجام دادند که با صدور احکام زندان وارسال به دادگاه همراه بود.

دادسرای جرایم تروریستی در بحرین ۱۱ متهم را به دادگاه فرستاد. اینان متهم به  انفجار در فلکه “نویدرات” در ۳۰ ژوئن گذشته هستند که به مرگ یک زن بحرینی انجامید. تحقیقات پلیس آگاهی به این نتیجه رسید که یکی از متهمان فراری که اکنون در ایران اقامت دارد و برای سپاه پاسداران کار می کند، ماموریت تیراندازی به سوی پلیس و کشتن عناصر آن را به دو متهم مرتکب این جنایت موکول کرده تا ضمن زیرنظر گرفتن تحرک و هدف گرفتن خودروهای گشت پلیس، ماموران آن را بکشند. این متهم فراری مواد منفجره را در اختیار دو متهم قرار داده است.    

افزون بر آن، دولت امارات نیز دیروز احکام زندان میان ۱۰ سال تا حبس ابد، را برای هفت متهم پرونده معروف به “حزب الله” صادر کرد. حزب الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی شورای همکاری قرار دارد. بخش امنیت کشور دادگاه فدرال امارات این احکام را در حضور متهمان صادر کرد.

از اتهام های منتسب به متهمان می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ ارایه اطلاعات مربوط به یکی از دوایر دولتی به “حزب الله ” لبنان و به سود یک کشور بیگانه. نشر این اطلاعات اساسا ممنوع است. هم چنین عکسبرداری از ادارات دولتی که ممنوع اعلام شده و نیز ارایه اطلاعات اقتصادی مربوط به تولید نفت در یکی از شیخ نشین های کشور.