نشست های امنیتی برای ارزیابی اوضاع

نیروهای پلیس و ارتش بلژیک در برابر رستوران تعطیل شده در مرکز بروکسل – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

نیروهای پلیس و ارتش بلژیک در برابر رستوران تعطیل شده در مرکز بروکسل – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

روز گذشته، حالت آماده باش امنیتی در بروکسل، پایتخت بلژیک، که به شهر ارواح تبدیل شده است، برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. این در حالی است که نتایج نشست های امنیتی که متعاقباً اعلام خواهد تعیین کننده شرایط در آغاز هفته آینده خواهد بود که آیا اوضاع به همین شکل ادامه یابد یا این که حالت آماده باش امنیتی کاهش یافته و با گشایش مدارس و نهادهای دولتی امور به روال طبیعی خود باز خواهد گشت.

بیشتر مناطق در مرکز بروکسل پایتخت بلژیک، پس از بسته شدن رستوران ها و قهوه خانه ها در بعد از ظهر روز گذشته به علت نگرانی از وقوع حملاتی مشابه حملات پاریس، کاملاً خلوت  به نظر می رسیدند.

مدیریت حرکت قطارهای داخلی روز گذشته اعلام کرد که بعد از هماهنگی با وزارت کشور اقدام به بستن ایستگاه های قطار زیر زمینی کرد، و امکان بازگشایی ایستگاه ها به صورت روزانه ارزیابی خواهد شد، در عین حال اتوبوس ها در بعضی مناطق به جابه جایی مسافران در بروکسل ادامه خواهند داد.

همزمان با عملیات گسترده برای تعقیب صالح عبد السلام، نیروهای ارتش نیز در خودروهای گشت زنی مستقر شدند. گمان می رود که عبد السلام در حملات پاریس مشارکت داشته است ، هنوز هم در بلژیک باشد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که عبد السلام سعی دارد از منطقه ای در بروکسل به سوریه فرار کند.