عسیری به «الشرق الاوسط»: اکنون نفوذ ایران در یمن وجود ندارد

شهروند یمنی به ملک سلمان تشکر می کنند

شهروند یمنی به ملک سلمان تشکر می کنند

پس از یک سال از اغاز “طوفان قاطع” به رهبری عربستان سعودی در یمن، امروز سالگرد عملیات طوفان قاطع علیه شبه نظامیان حوثی وعلی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن است.

 و تا زمان باز گرداندن مشروعیت به آن ها برای تحقق ثبات و امنیت در کشور

مردم در شهرهای یمنی روزگذشته با حمل پلاکاردهای «طوفان قدردانی» در راهپیمایی بزرگی شرکت کردند.

یمنی ها بیش از ۲۰ هزار پلاکاردهای برای تشکر مواضع ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی وابتکارات مداوم ایشان نسبت به یمنی ها چاپ کردند، وبا شعار« شکرا یا سلمان» سر دادند.

سرتیپ احمد عسیری سخنگوی فرماندهی ائتلاف عربی تاکید کرد که فرایند بزرگ در یمن به پایان رفت، وی اظهار داشت که این مرحله شامل عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی درخواست ارتش ملی یمن است.

عسیری به “الشرق الاوسط” گفت: “اکنون نفوذ ایران در یمن وجود ندارد”.