عمار الشابندر مسؤل مؤسسه جنگ و صلح عراق

عمار الشابندر مسؤل مؤسسه جنگ و صلح عراق

سیاستمداران و روزنامه نگاران عراقی روز گذشته، در روز جهانی آزادی مطبوعات، سوگوار عمار الشابندر مسؤل مؤسسه جنگ و صلح بودند. وی یکی از قربانیان انفجاری بود که دو شب پیش در منطقه «کراده داخل» در مرکز بغداد روی داد.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق، کشته شدن شابندر را «از دست دادن یکی از افراد امید آفرین» توصیف کرد و گفت: «با به شهادت رسیدن شابندر، عراق یکی از افراد امید آفرین و حامیان صلح را از دست داد». وی افزود: «خانواده مطبوعات یکی از نمادهای خود را از دست داد که از زمانی که مدیریت مؤسسه جنگ و صلح را به دست گرفت، نقش برجسته ای در توسعه توانائیهای دهها نفر از روزنامه نگاران و بهبود عملکرد آنها داشت».

مؤید اللامی، نماینده روزنامه نگاران عراقی، طی مراسمی که به مناسبت روز جهانی مطبوعات برگزار شده بود، در سخنانی به نوبه خود گفت: « شابندر به کاروان ۴۰۰ نفری روزنامه نگاران شهید عراقی پیوست که از سال ۲۰۰۳ تا کنون کشته شدند». وی همچنین اشاره کرد: «حکومت عراق باید برای کشف مجرمان سرسختانه تلاش کند و زمینه امنی برای فعالیت روزنامه نگاران فراهم کند».

هادی جلو مرعی، مسؤل دیده بان آزادی های مطبوعاتی عراق به «الشرق الأوسط» گفت: «محیط مطبوعات در عراق محیط امنی نیست، بلکه دچار احتقان است و هیچ تضمینی برای آزادی بیان وجود ندارد».