علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران

علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران

در حرکتی نادر که شکستی برای یکی از تابوت ها در ایران به شمار می آید، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران اعلام کرد که یک کمیته ایرانی در حال مطالعه بر روی نامزدهای احتمالی جهت جانشینی پست رهبری در جمهوری اسلامی ایران است.

از زمانی که علی خامنه ای (۷۵ ساله) رهبر کنونی ایران، برای برداشتن سرطان پروستات تحت عمل جراحی قرار گرفت، برای جلوگیری از آن چه آن را تهدیدی برای تضعیف قدرتمندترین شخصیت در ایران می دانند، هیچ گونه بحثی در مورد جانشینی او در این کشور صورت نگرفت.

اما با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، در فوریه (بهمن ماه)، مسلماً این بحث دوباره روی کار می آید. حسن روحانی، رئیس جمهور میانه رو و متحدان وی، امیدوارند با استفاده از جایگاه به دست آمده میان مردم، پس از امضای توافق هسته ای با قدرت های جهانی که قرار است منجر به لغو تحریم ها شود، اکثریت کرسی ها در مجلس خبرگان، و انتخابات پارلمانی که در همان روز برگزار می شود را به دست آورند.

بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا، رفسنجانی، متحد قدرتمند روحانی، گفت: «مجلس خبرگان در صورت نیاز برای انتخاب رهبر جدید حرکت می کند، آن ها در حال حاضر آماده این کار می شوند و گزینه های پیش رو را مطالعه می کنند، و گروهی را برای تهیه یک لیست از واجدین شرایط تعیین کرده اند که در زمان مورد نیاز برای رأی گیری به مجلس خبرگان ارائه می شود».