«انجمن جهانی اقتصاد» با شرکت ۴۰ رئیس جمهور پرونده های امنیتی، آب و هوا و انرژی را گشایش کرد

نیروهای پلیس سوئیس در حال راه رفتن در نزدیکی مرکز برگزاری جلسات در آستانه آغاز به کار انجمن جهانی اقتصاد در شهر داووس – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

نیروهای پلیس سوئیس در حال راه رفتن در نزدیکی مرکز برگزاری جلسات در آستانه آغاز به کار انجمن جهانی اقتصاد در شهر داووس – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

نشست انجمن جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس با شرکت ۴۰ رئیس جمهور و نخست وزیر و صدها نفر از مقامات بین المللی امروز آغاز به کار کرد.

این انجمن به علت تحول شگفت انگیز دیجیتالی که جهان در دهه گذشته شاهد آن بود، موضوع « انقلاب صنعتی چهارم» را به عنوان شعار  خود انتخاب کرد.

اصطلاح «انقلاب صنعتی چهارم» شامل هوشمندی صنعتی، و افزایش میانگین سازو کار کارخانه ها و اتومبیل ها، و همچنین تکیه بر ربات ها، در کنار تحولاتی است که موانع میان بشر و تکنولوژی به کار برده شده را از بین می برد.

کلاوس شواب رئیس انجمن در آغاز این نشست به خبرنگاران گفت: «احساس می کنیم که برای انقلاب صنعتی چهارم که مانند یک سونامی ما را در بر خواهد گرفت به اندازه کافی آماده نیستیم»، وی افزود: «این تحولات منجر به تولید محصولات و روش انتقال ارزان تر و کارآمد تر خواهد شد».