در پی رسوایی های مالی و المپیک امروز انتخابات برگزار می شود

یوریکو کوئیکی نامزد انتخابات شهرداری توکیو

یوریکو کوئیکی نامزد انتخابات شهرداری توکیو

ساکنان توکیو پایتخت ژاپن امروز شهردار جدیدی برای شهر خود انتخاب می کنند. نتایج نظرسنجی ها نشان از پیشی گرفتن خانم یوریکو کوئیکی دارد. خانم کوئیکی که در حال حاضر نماینده پارلمان است و وزیر دفاع سابق بود، از روابط خوبی با جهان عرب برخوردار است.

این انتخابات در پی رسوایی های پی در پی مالی شهرداران سابق صورت می گیرد. آخرین شهردار توکیو، یوئیچی ماسوزویه ماه گذشته پس از افشای صرف بودجه عمومی در سفرهای تفریحی شخصی استعفا داد. سه سال پیش هم نائوکی اینوسه شهردار اسبق، پس از تنها یک سال، به دلایل مشابهی مجبور به استعفا شد.

علاوه بر این یک سری از مشکلات مربوط به آمادگی برای میزبانی بازی های المپیک ۲۰۲۰ در توکیو می باشد.

کوئیکی به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان، ریاست پنج کمیته دوستی پارلمانی ژاپنی- عربی را به  عهده دارد.