1461682700104183900

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی، روزکذشته بر اهمیت سرمایه گذاری در منابع انسانی ملی تاکید کرد، خادم الحرمین شریفین در دیدار خود با دکتر مفرج قحبانی وزیر کار این کشور ونمایندگان حرفه ای در ریاض گفت: “سرمایه گذاری در منابع انسانی ملی بزرگترین سرمایه گذاری کشور ما است”.

وی افزود: “عربستان سعودی در مسیر رشد وتوسعه است، همچنین با پایبندی به ثابت مذهبی وارزش های اجتماعی است”.