دادگاه جنایی قاهره دستور بازداشت دو پسر حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری اسبق مصر را به اتهام فساد مالی صادر کرد.
 به گزارش الشرق الاوسط  دادگاه جنایی مصر روز شنبه برای بررسی یک پرونده فساد مالی مرتبط با «علاء» و «جمال» دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر و نیز حسن هیکل پسر محمد حسنین هیکل روزنامه نگار نامدار و فقید مصری و دو تن دیگر برگزار شد.
دادستانی کل مصر جمال و علاء مبارک را به توافق و مشارکت با مقامات دولتی در سودجویی غیرقانونی به نفع خود و شرکت‌هایش به مبلغ ۴۹۳ میلیون پوند مصر متهم کرده و حکم بازداشت آن ها را صادر کرد.
در جلسه امروز دادگاه جنائی قاهره، احمد ابوالفتوح قاضی این پرونده گزارش کارشناسان در این موضوع را برای تکمیل ارجاع داد و مقرر گردید ادامه جلسه روز ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) برگزار شود.
در همین راستا دادستانی کل مصر اعلام کرد که متهمان توافق کرده بودند که بانک ملی را به خاطر منافع شخصی خودشان و کسانی که با آنها در ارتباط بودند و با آنها منافع مشترکی داشتند، بفروشند و سهام این بانک را از طریق یک شرکت در قبرس به دست بیاورند.
متهمان پیشتر به سبب متهم شدن به کسب بیش از دو میلیارد پوند(واحد پول مصر) و نقض قانون، به دادگاه جنایی قاهره فرا خوانده شده بودند.
صدور حکم علیه فرزندان مبارک در پایان جلسه ای که حدود ۳۰ دقیقه طول کشید، صورت گرفت، حکم دادگاه علیه متهمان پس از گذشت سه سال از آزادی آنها بنا به حکم دادگاه جنایی شمال قاهره صادر شده است.
 پسران مبارک به اتهام ارتباط با جرائم تجاری بازداشت شده و دادگاه آنها ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود.
مبارک و پسرانش در سال ۲۰۱۵ به اتهام فساد دولتی به سه سال حبس محکوم شدند. پسران مبارک پس از ۵ ماه آزاد شدند.