سعودی بر حمایت از اقدامات بحرین تأکید می کند* منامه: عیسی قاسم از زمان اخذ تابعیت بر تقسیم جامعه تلاش کرد

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در جلسه شورای وزیران در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در جلسه شورای وزیران در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شورای وزیران عربستان سعودی که روز گذشته به ریاست ملک سلمان بن عبد العزیز در جده تشکیل جلسه داد، بر حمایت سعودی از تمامی اقدامات قضایی که بحرین برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم اتخاذ می کند تأکید کرد و با اقدامات اتخاذ شده از سوی این کشور برای حفاظت از ثبات و امنیت و سلامت شهروندان ابراز همبستگی کرد.

نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم به نوبه خود از اقدامات قضایی که بحرین در خصوص مؤسسات و سازمان های محلی مطابق با قانون و به جهت حفظ ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی آن اتخاذ کرده است حمایت کرد. وزارت خارجه مصر نیز در بیانیه ای از حمایت کامل از اقداماتی که بحرین اخیراً در مقابله با تلاش هایی که برای بی ثبات کردن اوضاع داخلی و صلح اجتماعی اتخاذ کرده است پشتیبانی کرد.

این موضع گیری از کشورهای عربی در حمایت از بحرین پس از سلب تابعیت عیسی قاسم، نماینده ولی فقیه در این کشور صورت می گیرد که به درخواست وزارت کشور مبنی بر این که قاسم از زمان اخذ تابعیت بحرینی بر تأسیس سازمان های وابسته به مراجع سیاسی و دینی خارجی و ایجاد محیطی مذهبی و افراطی و تجزیه جامعه بر اساس مذهبی انجام می گیرد.

وزارت کشور اشاره کرد که قانون بحرین اجازه می دهد تابعیت افرادی که به منافع کشور آسیب می رسانند یا اقدامی بر خلاف وظیفه وفاداری به آن مرتکب شود سلب شود.