حسن روحانی

حسن روحانی رییس جمهور ایران  قصد دارد برای انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری ایران که در سال آینده برگزار می شود، شرکت کند.

اگر چه برای کاندیداتوری حسن روحانی برای دومین دوره ریاست جمهوری گمانه زنی های بسیاری وجود دارد و مخالفان دولت وی که گروه افراطی و محافظه کاران هستند.

در حالی که برخی از رسانه های وابسته به تندروهای ایران درباره رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده ایران صحبت می کنند، یکی از نزدیکان روحانی از شرکت کردن روحانی برای انتخابات آینده خبر داده است.

حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری خود به توافق هسته ای با شش قدرت جهان دست یافت، اما وی در تحقق وعده هایش از جمله آزادی میر حسن موسوی، زهرا رهنورد و کروبی ناکام مانده است.