جزئیات معامله ای شامل اسلحه با میانجیگری یک سوری

آیت الله موسی صدر

آیت الله موسی صدر

یک شخصیت سوری که میان «حزب الله» لبنان و معمر القذافی رهبر سابق لیبی وساطت کرده بود برای «الشرق الأوسط» فاش کرد که حزب الله طی معامله ای با قذافی، در قبال بستن پرونده موسی صدر، ۲۰۰ میلیون دلار و اسلحه و همچنین عذر خواهی لیبی را درخواست کرد.

به گفته این شخصیت سوری، او در سال ۲۰۰۴ با قذافی دیدار کرد و طی این دیدار قذافی از او خواست برای حل شدن مسئله صدر میان او و «حزب الله» میانجیگری کند. وی توضیح داد نگرانی قذافی مربوط به امنیت خانواده اش و تمایل آن ها برای سفر به لبنان و گذراندن تعطیلات در آن جا بود؛ علاوه بر این پسرش هانیبال در سال ۲۰۰۲ به خانم آلین اسکاف، که یک مدل لباس لبنانی بود علاقمند شد و در سال ۲۰۰۳ با او ازدواج کرد.

این شخصیت سوری، بر اساس رابطه قوی که با حسن نصر الله دبیر کل حزب الله، و حاج حسین خلیلی یکی از نزدیک ترین معاون وی داشت، پیشنهاد تسویه حساب را به «حزب الله» منتقل کرد. وی در این بار گفت: «من مأمور مهندسی تسویه حساب بودم، به خصوص در مسئله مالی که هر چقدر بود قذافی برای آن ممانعتی نداشت».

وی افزود: «حزب الله سه خواسته مطرح کرد که عبارت بودند از: تسویه حساب مالی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار برای ایجاد پروژه های توسعه و رفاه اجتماعی به نام موسی صدر که حزب به طور مستقیم آن ها را مدیریت کند، تأمین سلاح برای «حزب الله»، و عذرخواهی علنی از رهبری لیبی برای ناپدید شدن موسی صدر».

این شخصیت سوری می گوید که مسئله پول مانع نبود، بلکه نگرانی از دو بند دیگر بود، چرا که مسئله تأمین سلاح برای «حزب الله» به آسانی سال های گذشته نبود. این شخصیت سوری می افزاید، لیبی همچنین امکان نداشت که عذرخواهی را قبول کند زیرا عذر خواهی به عنوان اعتراف به مسؤل بودن لیبی برای ناپدید شدن موسی صدر می بود.