1_11

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس از سفر جک استراو در تاریخ ۱۷ دی به تهران خبر داد.

به گزارش ایسناعباسعلی منصوری آرانی، با اعلام این مطلب اظهار کرد: استراو در قالب یک هیات پارلمانی از انگلیس در تاریخ ۱۷ دی‌ماه جاری به تهران می‌آید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: سفر جک استراو از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ دی‌ماه انجام خواهد شد.