حکم اداری به بستن دفتر مرکزی و مسدود شدن دارایی ها

پرچم بحرین

پرچم بحرین

دادگاه اداری بحرین روز گذشته با صدور حکمی دستور بستن دفاتر «جمعیت وفاق اسلامی»، و مسدود شدن حساب های بانکی، دارایی ها، و محتویات دفاتر آن را داد. این حکم در پی دادخواست وزارت دادگستری بر ضد جمعیت وفاق است که آن را به فراهم کردن محیطی برای تروریسم و درخواست مداخله خارجی در امور داخلی متهم کرده بود.

بلافاصله پس از صدور حکم، مقامات بحرینی چهار دفتر جمعیت وفاق در کشور، و همچنین پایگاه اینترنتی و دیگر وسایل رسانه ای آن را بستند. وزیر دادگستری در دادخواست خود خواستار منحل کردن نهایی این جمعیت و مصادره املاک و دارایی های آن به نفع دولت شده بود و دادگاه اداری در حکمی فوری دادخواست را پذیرفت.

وزارت دادگستری گفت به دلیل اقدامات «جمعیت الوفاق» علیه اصل احترام به حاکمیت قانون و مبانی شهروندی، و فراهم کردن محیطی مناسب برای تروریسم و خشونت، به علاوه درخواست مداخله خارجی در امور ملی داخلی، این دادخواست را ارائه داده بود.