به گزارش بی بی سی فارسی، امدادگران در نیجر جسد ۸۷ نفر را که پس از خراب شدن وسیله نقلیه‌شان در صحرا بر اثر تشنگی مردند، پیدا کرده‌اند.

مصطفی الحسن، یکی از امدادگران می گوید که جسدهای قربانیان که بیشترشان زن و کودک بودند، در وضعیت بدی و در حال تجزیه بودند و قسمتی از جسدها احتمالا خوراک شغال ها شده بود.

به گفته او احتمالا یکی از وسایل نقلیه، پس از ترک شهر آرلیت در شمال نیجر دچار خرابی می شود و وسیله نقلیه دیگری که برای تهیه قطعه یدکی به آرلیت باز می گردد نیز خراب می شود.

به گفته آقای الحسن این اتفاق احتمالا در اواخر ماه سپتامبر و یا اوایل اکتبر رخ داده است.

او می گوید که به نظر می رسد برخی از سرنشینان این خودروها پیاده راه افتادند، از جمله ده نفری که توانستند خود را به آرلیت برسانند و خبررسانی کنند.

روز دوشنبه گزارش شد که جسد پنج نفر پیدا شده و ۳۵ نیز مفقود شده اند. در پی آن امدادگران و نیروهای داوطلب برای یافتن گمشدگان راهی محل رخداد در ده کیلومتری مرز با الجزایر شدند.

گمان می رود که این افراد کارگران مهاجری بودند که همراه با خانواده شان به قصد کار در کشورهای اروپای از صحرا می گذشتند.

بیش از نیمی از قربانیان کودک و نوجوان بودند.

نیجر یکی از مسیرهای اصلی کارگران مهاجر کشورهای آفریقای مرکزی برای رسیدن به اروپاست اما عمده آنها نهایتا در کشورهای شمال آفریقا ساکن می شوند.