یک استاد خانم در دانشگاه با رای دادگاهی در آلمان به پرداخت جریمه ۲۲۵۰ یورویی به دلیل تاخیر در تحویل ۵۰ کتاب امانت گرفته شده از کتابخانه دانشگاه محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه اداری دوسلدورف روز چهارشنبه (۳۱ اکتبر) شکایت این خانم استاد دانشگاه نیدرراین علیه مدیریت دانشگاه را مردود اعلام کرد.
دادگاه گفت جریمه ناشی از تاخیر در تحویل منابع و کتاب های امانت گرفته شده بر خلاف آزادی تدریس و پژوهش علمی نبوده و این مقدار غرامت هم بر خلاف شکایت شاکی غیر مناسب نیست.
و دست آخر، این خانم استاد روانشناسی مجبور شد علاوه بر پرداخت جریمه هزار یورویی مبلغ ۱۲۵۰ یورو هم به دلیل تحویل دیرهنگام ۵۰ کتاب به کتابخانه دانشگاه به عنوان غرامت اداری به دانشگاه پرداخت کند.