دادگاهی در پاریس روز جمعه (۲۱ دیسمبر-۳۰ آذر) شرکت فرانسوی توتال را به دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایران ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد.
به گفته دادگاه، توتال به برخی مسوولین خارجی در ارتباط با قراردادهایی در ایران در سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶) رشوه داده است.
به گزارش الشرق الاوسط، دادستانی فرانسه اعلام کرد «توتال تقریبا بیست سال پیش حدود ۳۰ میلیون یورو به عنوان قرارداد مشاوره برای تسهیل یک توافق در میدان گازی پارس جنوبی پرداخت کرده است».
دادستانی افزود «این توافق در واقع پوششی برای رشوه خواری بوده است».
در این دادگاه اسنادی ارائه شد مبنی بر اینکه توتال به توصیه یک مقام ایرانی که گفته می شود مهدی هاشمی پسر رییس جمهور اسبق اکبر هاشمی رفسنجانی بوده مبالغ غیر قانونی به دلالانی داده تا این شرکت را کمک کنند. این دلالان توسط مهدی هاشمی تعیین شده بودند. این اتفاق بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) افتاده است.
البته تا کنون رویترز با مهدی هاشمی در این رابطه گفتگو نکرده است.
گفتنی است این اولین باری نیست که توتال به دلیل قراردادهایش با ایران روانه دادگاه می شود. این شرکت در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) مبلغ ۳۹۸ میلیون دلار در ارتباط با پرونده های قضایی در آمریکا به دلیل رشوه دهی برای دریافت قراردادهای نفت و گاز در سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) پرداخت کرد.