شرکت املاک به دنبال رنگ آمیزی مجدد درب خانه ها برای خاموش کردن سرو صدا

یک پناهجوی ایرانی در مقابل درب خانه اش در خیابان «یونیون استریت»در شهر میدلزبورو در شمال انگلیس - عکس از رویترز

یک پناهجوی ایرانی در مقابل درب خانه اش در خیابان «یونیون استریت»در شهر میدلزبورو در شمال انگلیس – عکس از رویترز

پس از اتهام به تبعیض نژادی علیه پناهجویان از طریق شرکت بازرگانی املاک، وزارت کشور انگلستان روزگذشته دستور  داد در مورد مسکن پناهجویان در مناطقی در شمال شرقی کشور  یک تحقیق رسمی  انجام شود.

طبق تحقیقی که روزنامه تایمز لندن انجام داده است، تعداد زیادی از ۱۷۰ خانه‌ای که در تملک این شرکت است، درهای قرمز رنگ دارند، به این معنی که حمله به خانه‌های پناهجویان را برای نژادپرستان آسان می‌کند.

یکی از پناهجویان گفت: «این رنگ میان ما ومردم معمولی تفاوت ایجاد می کند»

یکی دیگر از آنان افزود: « احساس شرم می کنیم، گمان نمی کردم که کشور شما (انگلستان) چنین چیزی را  اجازه دهد».

این گزارش مطبوعاتی باعث سرو صدای زیادی در محافل سیاسی انگلیس شد، به طوری که جیمز بروکن شایر وزیر مهاجرت بریتانیا از این مساله «عمیقا ابراز نگرانی» کرده است.