افتتاح ساختمان جدید فرماندهی نیروهای زمینی… و تماس ویدیویی با فرماندهان مناطق

جانشین ولیعهد عربستان سعودی هنگام افتتاح ساختمان جدید فرماندهی نیروهای زمینی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

جانشین ولیعهد عربستان سعودی هنگام افتتاح ساختمان جدید فرماندهی نیروهای زمینی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی روز گذشته در جلسه با فرماندهان نظامی در ریاض، وضعیت نظامی کنونی در منطقه جنوبی عربستان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

جانشین ولیعهد از مرکز عملیاتی نیروهای زمینی با فرماندهان مناطق نظامی تماسی ویدیویی برقرار کرد تا از وضعیت نظامی در کل منطقه اطمینان حاصل کند.

علاوه بر این، شاهزاده بن سلمان ساختمان جدید فرماندهی نیروهای زمینی سلطنتی عربستان را در ریاض پایتخت این کشور افتتاح کرد.