شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی در حال اعطای جایزه به یکی از فارغ التحصیلان دروه های گارد مرزی در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی در حال اعطای جایزه به یکی از فارغ التحصیلان دروه های گارد مرزی در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی، بعد از ظهر دیروز با حضور در مراسم فارغ التحصیلی تعدادی دوره های گارد مرزی در «آکادمی دریایی محمد بن نایف» در جده، از فعالیت های تمرین «طوفان ۶» بازدید کرد. در این مراسم تعداد ۲۴۱۲ نفر در رده افسری و توانبخشی و دوره های بنیادی و تخصصی فارغ التحصیل شدند، که شامل دوره بین المللی «رهگیری جنایات دریایی» با مشارکت مربیانی از ۱۷ کشور، به علاوه دوره امنیتی «آموزش پیشرفته در آگاهی موقعیتی» برای افسران و کارکنان بود.

دریادار عواد البلوی مدیر کل نگهبانی مرزی و تعدادی از مسؤلان ارشد نظامی و غیر نظامی و افسران ارشد گارد مرزی از ولیعهد استقبال کردند، و پس از آن نمایش آغاز شد که شامل رهگیری نیروی دریایی با مشارکت دوره بین المللی و هوانوردی امنیتی بود.

ولیعهد در این مراسم مرحله نخست پروژه «آکادمی علوم دریایی و مطالعات امنیتی محمد بن نایف» را نیز افتتاح کرد.