نخست وزیر بریتانیا امروز از او استقبال می کند

جانشین ولیعد با وزیر دفاع بریتانیا در لندن (واس)

جانشین ولیعد با وزیر دفاع بریتانیا در لندن (واس)

شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز، جانشین ولیعهد معاون دوم شورای وزیران و وزیر کشور عربستان، امروز در لندن با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد.

این دیدار بخشی از مذاکراتی است که جانشین ولیعهد در بریتانیا انجام خواهد داد. وی روز گذشته وارد لندن شد و صبح دیروز با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا دیدار کرد.

شاهزاده محمد بن نوافف بن عبدالعزیز، سفیر عربستان در بریتانیا گفت: «انتخاب بریتانیا برای بسفر، از سوی شاهزاده محمد بن نایف پس از تعیین وی به عنوان جانشین ولیعهد عربستان، نشاندهنده تمایل مشترک دو کشور برای گسترش روابط دوجانبه در زمینه های مختلف است». وی افزود: «مذاکرات با مقامات بریتانیا به صورت گسترده به بررسی گسترش راههای همکاری در زمینه امنیتی از طریق مباره با تفکر افراطی و سازمان های تروریستی مانند سازمان داعش، و همچنین راههای تضمین کننده بازگشت ثبات در یمن را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد».