وزیران کشور عرب خواستار یک سیاست امنیتی مشترک

شاهزاده محمد بن نایف

شاهزاده محمد بن نایف

شاهزاده محمد بن نایف، جانشین ولیعهد معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان، خواستار مقابله جدی و هوشیارانه بر ضد چالشهای امنیتی شد تا شعارهای دروغ سازمان های تروریستی و ساختگی بودن ادعاهای آنان رسوا شود.

شاهزاده محمد بن نایف در سخنانی در کنفرانس وزیران کشور عربی، که روز گذشته در الجزایر، تحت نظارت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور برگزار شد گفت: « رویارویی مطلوب آن است که بین قدرت بازدارندگی و اثر بخشی آن را با یکدیگر جمع کند. خصوصاً اگر بدانیم که این سازمان ها در حقیقت، رابطه و ابزار برخی کشورها و سازمان هایی هستند که تمامی انرژی و امکانات نظامی و مالی و فکری خود را برای از بین بردن امنیت، ثبات و بقای کشورهای ما به کار می برند».

در همین رابطه، وزرای عرب خواستار ایجاد استراتژی مشترک عربی برای مبارزه با تروریسم و جنایت های سازمان یافته و تجارت مواد مخدر شدند.

محمد علی بن کومان، دبیر کل مجلس وزرای کشور عرب، به نوبه خود، از کشورهای عربی خواست تا از روش های موفق مبارزه با تروریسم الگو برداری کنند، مانند برخورد منحصر به فرد الجزایر، که باعث خروج این کشور از سال های سوخته خاکستری شد و منجر به انسجام اجتماعی و آشتی ملی در این کشور شد. وی همچنین درباره تجربه عربستان در مبارزه با تروریسم از طریق برنامه های آگاه سازی و مقابله عقیدتی فکری که باعث افشای دروغ تفکر گمراه می شوند، سخن گفت.

الطیب بلعیز، وزیر دولت و وزیر کشور الجزایر به نوبه خود گفت که تحولات سیاسی که برخی کشورها شاهد آن بودند و به بهار عربی موسوم شد، «باعث دامن زدن به درگیری ها شد و به بی ثباتی این کشورها منجر شد و فضای مناسب برای انتشار و رشد گروهک های تروریستی را ایجاد کرد».