ریاض: همین ترتیبات بر سایر کشورها اعمال می شود

تصویری از مناسک حج سال گذشته

تصویری از مناسک حج سال گذشته

جلسه سعودی – ایرانی که روز گذشته در جده برگزار شد، بر توافق اولیه ای برای پایان دادن به بحران سیاسی کردن حج که تهران اخیراً ایجاد کرده بود پایان یافت که زمینه را برای ادای مناسک حج امسال برای حجاج ایرانی فراهم می کند.

دو طرف بر امور حمل و نقل و هواپیمایی و روادید و خدمات کنسولگری برای حجاج ایرانی توافق کردند که کنسولگری سوئیس در عربستان این امر را به عهده می گیرد، بدین ترتیب که توافق نهایی امروز پنجشنبه صورت خواهد گرفت.

در پایان این جلسه، دکتر حسین الشریف وکیل وزارت حج و عمره اعلام کرد ، بر تمامی نکات مربوط به ترتیبات زائران ایران موافقت شد. وی اشاره کرد هماهنگی برای بکار گیری سیستم الکترونیکی انجام شد که برای زائر ایرانی چاپ  روادید را در کشور خود تسهیل می کند، و شرکت هواپیمایی می تواند از طریق الکترونیکی از درستی روادید اطمینان حاصل کند. الشریف همچنین تأکید کرد هیچ دستورالعمل ویژه ای برای زائران از هیچ کشور معینی وجود ندارد، و این ترتیبات برای تمامی کشورها اعمال می شود.