اوجالان برای پایان دادن به سه دهه کشمکش طرفداران خود را به نشست فرا خواند

مراد قره ایلان (نفر دوم) رهبر نظامی حزب کارگران کردستان به همراه برخی از معاونان خود در سنگرگاه سازمان در کوه قندیل در کردستان عراق (عکس از رویترز)

مراد قره ایلان (نفر دوم) رهبر نظامی حزب کارگران کردستان به همراه برخی از معاونان خود در سنگرگاه سازمان در کوه قندیل در کردستان عراق (عکس از رویترز)

روز گذشته اعلام شد که بین دولت ترکیه و عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان توافقی صورت گرفته که آغاز مرحله دوم از عملیاتی شمرده می شود که دو سال پیش آغاز شد. این توافق در بهار آینده با تصمیمی تاریخی برای حزب تاج گذاری خواهد شد که بنا به آن جنگجویان حزب که از دهه هشتاد برای استقلال طلبی از ترکیه شورش کرده بودند، سلاح خود را به زمین بگذارند.

این توافق نامه تنها چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی ترکیه صورت می گیرد، و در صورت موفقیت در حل قضیه ای که بهای آن را ترک ها و کردها، با دادن بیش از ۴۰ هزار شهید و دهها هزار معلول و زندانی و فراری، پرداخت کرده اند، تبلیغات انتخاباتی خوبی برای حزب توسعه و عدالت حاکم را تشکیل خواهد داد.

اوجالان در نشست نهایی که با هیئتی از نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه تشکیل شد، به آنها نشانه های توافقنامه را ارائه داد. اوجالان از زندان خود در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول، رهبران سازمان را به نشستی فوری در فصل بهار، برای تصمیم گیری تاریخی برای کنار گذاشتن فعالیت های مسلح فرا خواند. این توافق نامه ده ماده اصلی دارد، که برجسته ترین آنها «تعریف ابعاد راه حل دموکراتیک ملی و محلی» و «تضمین های قانونی و دموکراتیک برای آزادی شهروندی» است.