download

شهرداران تهران و پکن روز پنج شنبه (هشتم اسفند) موافقتنامه خواهرخواندگی این دو کلان شهر را امضا کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر از پکن، بر اساس این موافقتنامه دو طرف بر اساس اصل برابری و منافع متقابل در زمینه های اقتصاد و تجارت، فرهنگ، آموزش، مدیریت و برنامه ریزی شهری، خدمات شهری، ساخت و ساز و توسعه شهری، ترافیک و حمل و نقل شهری و حفاظت از محیط زیست همکاری خواهند کرد.

مدت اعتبار این موافقتنامه پنج سال است.