یک هیئت ایرانی برای تحریک ضد عربستان به آنکارا سفر کرده است

محمد رضا باقری معاون بین المللی در سازمان حج و زیارت ایران

محمد رضا باقری معاون بین المللی در سازمان حج و زیارت ایران

ایران با ارسال هیئتی به ترکیه برای ارائه اطلاعاتی که آن ها را «سنگ اندازی سعودی برای حجاج ایرانی» نامید تلاش برای سیاسی کردن حج را از سر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری شبه دولتی «ایسنا» در ایران، محمد رضا باقری معاون بین المللی در سازمان حج و زیارت ایران به ترکیه رفت و به محمد گرماس رئیس سازمان دین ترکیه گزارشی در خصوص به اصطلاح «سنگ اندازی سعودی برای شرکت نکردن حجاج ایرانی در حج» به او ارائه کرد، و مذاکرات انجام شده بین ایران و سعودی را به ترکیه اطلاع داد. یک مسؤل ایرانی ادعا کرد که طی پنج ماه گذشته تلاش های سازمان حج و زیارت ایران به نتایج ملموسی درباره شرکت ایرانی ها در مراسم حج به دست نیاورد. وی عربستان سعودی را  به «سنگ اندازی» و «برخورد غیر سازنده» متهم کرد.

این دومین باری است که نماینده وزارت حج و زیارت ایران به ترکیه سفر می کند. هنوز معلوم نیست آیا تهران به دنبال میانجیگری ترکیه است؟ زیرا سعودی شروط ارائه شده از ایران که مربوط به اجازه دادن به ایرانی ها برای سازماندهی آیین های ویژه ای که شبیه تظاهرات است، بر این اساس که مانع از ادای آسان دیگر آیین ها برای زائران دیگر می شود را نپذیرفت.

وزارت حج و عمره عربستان سعودی در ۲۷ ماه می (خرداد) گذشته اعلام کرد که هیئت سازمان حج و زیارت ایران از امضای تفاهم مربوط به اتمام ترتیبات رسیدن حجاج ایرانی برای ادای فریضه حج خود داری کرد، و هیئت ایرانی را مسؤل عدم توانایی شهروندان ایرانی به ادای حج امسال دانست.