قویت فناوری در بخش انرژی از طریق تکنولوژی‌ پیشرفته و کارآیی‌ عملیاتی

شرکت «آرامکو»ی سعودی روز گذشته یادداشت تفاهمی با سازمان آب و برق دبی برای تقویت همکاری دوجانبه در زمینه امدادهای برقی و مدیریت آن امضا کرد. این یادداشت همکاری در ارزیابی سرمایه‌گذاری مشترک در برنامه‌های انرژی جدید، شبکه‌های هوشمند، تحول دیجیتال و برتری عملیاتی نقش دارد.*
به گزارش الشرق الاوسط، عبدالکریم الغامدی نایب رئیس سیستم‌های انرژی در شرکت «آرامکو» گفت: دیدگاه آرامکوی سعودی پیشرو بودن در تحول فناوری در بخش انرژی از طریق به دست گرفتن زمام رهبری در کارهای فنی و اداری‌اش است که بر استفاده از فناوری‌های پیشرفته استوار است.
وی تأکید کرد: شراکت آرامکوی سعودی با سازمان آب و برق دبی گامی مهم در جهت تحقق اهداف مشترکی است که هدف از آنها شناسایی فرصت‌های جدید در زمینهٔ تحقق و اجرای فناوری‌های انرژی جدید، شبکه‌های هوشمند و برنامه‌های کاربردی دیجیتالی است.
وی افزود: سعی می‌کنیم از طریق این شراکت تبادل تجربه کنیم و بهترین شیوه‌های تکنولوژی را ارائه دهیم که به هر دو طرف کمک می‌کند تا از راه‌حل‌های تکنولوژیکی که باعث رشد و نوآوری در بخش انرژی ما می‌شود بهره‌مند شوند.
در واقع شرکت آرامکوی سعودی سعی دارد از طریق یادداشت تفاهم چشم‌انداز خود را در تحول فناوری در بخش انرژی با اجرای فناوری‌های پیشرفته و فعال کردن بهره‌وری‌های عملیاتی تقویت کند.
سعید الطایر مدیر اجرایی سازمان و آب و برق دبی نیز گفت: سعی داریم که از طریق همکاری با آرامکوی سعودی تلاش‌های منطقه را در زمینهٔ تقویت بخش‌های انرژی، آب، تحول هوشمند، شبکه‌های هوشمند، تقویت بهره‌وری انرژی و پایداری حمایت کنیم.
به گفته او این همکاری در راستای اجرای دیدگاه رهبری پادشاهی سعودی و حکومت امارات متحدهٔ عربی است. همچنین این همکاری با چشم‌انداز آینده و پذیرش نوآوری برای ترویج پایداری توسعه در تمام بخش‌های حیاتی و پیوستن به تلاش‌ها در همهٔ سطوح برای حمایت از منافع ملی، منطقه‌ای و مشترک است.
شرکت «آرامکو»ی سعودی در نظر دارد تا سیستم‌های کنترل هوشمند را به عنوان بخشی از مرکز انرژی هوشمندی که در حال ساخت آن است، به کار ببرد. هدف مرکز هوشمند افزایش بهره‌وری تولید، انتقال، توزیع و مدیریت اصولی با استفاده از آخرین تکنیک‌های مدیریت انرژی است.
توافقنامهٔ سازمان آب و برق دبی در راستای تکمیل اقدامات «آرامکو»ی سعودی و هدف‌های آن برای اجرای بهترین شیوه‌های کاربردی در سازمان آب و برق دبی و «آرامکو»ی سعودی و استفاده از امکانات و دانش دیجیتالی است که هر دو طرف از آن بهره‌مند هستند.