تغییرات اقلیمی در ایجاد نزاع‌ها و انقلاب‌ها نقش داشته‌اند

لندن: «الشرق الاوسط»

یک گروه از پژوهشگران بین‌المللی گفتند، برای اولین بار به رابطه میان تغییرات اقلیمی و روی‌دادن نزاع‌ها و مهاجرت دست یافته‌اند.
در حالی که بسیاری از کارشناسان در دهه‌های اخیر ادعا می‌کردند شرایط اقلیمی که موجب روی‌دادن تنش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی و جنگ‌های داخلی و در نتیجه مهاجرت و آوارگی ساکنان آن مناطق می‌شدند، اما دلایل علمی به اندازه کافی برای تقویت و اثبات این ادعاها وجود نداشت.
برجسته‌ترین نمونه‌ها ناآرامی‌های جنگ سوریه بود که در مارس ۲۰۱۱ آغاز شد و مهاجرت بزرگ پناهندگان گریخته از آفریقا به سمت سواحل دریای مدیترانه و اروپا.
این پژوهش زیر نظر گروهی از پژوهشگران مرکز بین‌المللی تحلیل سازمان‌های تطبیقی در اتریش و دانشکده توسعه بین‌المللی در امارات متحده عربی و دانشگاه «ایست انگلیا» بریتانیایی علاوه بر پژوهشگران دانشگاه شانگهای انجام شد.
این پژوهش باهدف دست یافتن به رابطه روی‌داده یا فوری میان تغییرات اقلیمی و مهاجرت و ماهیت این روابط صورت گرفت.
پژوهشگران در این تحقیق که در مجله «گلوبال انفایر چنج» ویژه محیط زیست جهانی منتشرشده، به این نتیجه رسیدند که درشرایطی معین تغییرات زیست‌محیطی به افزایش مهاجرت منجر می‌شود، اما به شکل غیر مستقیم آن هم به دلیل منازعات که در نتیجه آن تغییرات روی می‌دهند.
پژوهشگران می‌افزایند که تغییرات اقلیمی نقش ملموسی در موج مهاجرت میان سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ داشتند که به سبب خشکسالی شدید و ارتباط آن با شعله‌ور شدن نزاع‌های تند اتفاق افتاد.
دکتر رایا متاراک پژوهشگر در دانشگاه «ایست انگلیا» بریتانیا و امارات متحده گفت، «تأثیر تغییرات اقلیمی در پیدایش نزاعات مهم است به خصوص در منطقه غرب آسیا-که شامل مشرق عربی می‌شود- در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰تا ۲۰۱۲ وقتی تحولات مشهور به بهار عربی رخ داد؛ و این فرضیه رابطه میان آن تغییرات و مهاجرت و پناهنده شدن در آن دوره را مطرح می‌سازد».
انقلاب‌های بهارعربی در تونس، لیبی، یمن و سوریه روی دادند و موجب جنگ‌های داخلی در سه کشور اخیر شد.
در سوریه به خصوص، خشکسالی و کمبود آب حاصل از تغییرات اقلیمی منجر به تکرار فقدان محصولات زراعی و سرازیر شدن ساکنان روستاها به سمت شهرها شد تا جایی که به انباشت ساکنان و افزایش بیکاری رسید و مایه تنش‌ها و ناآرامی‌ها و آخرسر جنگ داخلی شد. همین مسئله در آفریقا و جنوب صحرا در همان دوره اتفاق افتاد.
جیسوس کرسپو کواریسما پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه وین گفت، «تغییرات اقلیمی عامل روی‌دادن نزاع‌ها و در نتیجه آوارگی و مهاجرت نمی‌شوند، اما در شرایط رهبری و مدیریت نادرست دولت‌ها و نبود تعامل دموکراتیک، تغییرات اقلیمی تند می‌توانند مایه ایجاد نزاع‌ها برسر منابع اندک بشوند».