1454002959634739500

همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه تعداد زیادی ایرانی در پاریس، ایتالیا، دانمارک، سوئد، هلند، بلژیک و کانادا علیه اعدامهای جمعی در ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی در کشورهای مختلف تظاهرات کردند.

در مقابل، منابع رسمی فرانسه گفتند که فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور از پرونده حقوق بشر با روحانی بررسی می کند.

راما یاد وزیر پیشین حقوق‌ بشر فرانسه خطاب به تظاهر کنندگان پاریس گفت: “بیش از هزار اعدام در ۲۰۱۵، دو هزار اعدام در دوران روحانی ۵۷زن اعدام شدند، این کارنامه سیاه حقوق ‌بشری رژیم ایران تحت ریاست‌جمهوری روحانی است.

وأظهر استطلاع للرأی نظم فی فرنسا بمناسبه زیاره روحانی، أن ۸۳ فی المائه من الفرنسیین یریدون من الرئیس هولاند إثاره قضایا حقوق الإنسان مع نظیره الإیرانی

شرکت کنندگان از جامعه بین المللی و ارگان های حقوق بشری خواستار محکوم کردن پذیرش رئیس جمهور رکورد دار اعدام و جنایت علیه بشریت در ایران، به پاریس شدند.