افراد مسلح به معترضان در نجف و بصره حمله ور می شوند… تظاهر کنندگان شعار سر می دهند: «ایران … بیرون… بیرون»

عراقی ها تصویر خامنه ای را پاره می کنند – عکس از الشرق الاوسط

عراقی ها تصویر خامنه ای را پاره می کنند – عکس از الشرق الاوسط

روز جمعه گذشته، عراق شاهد شدیدترین تظاهرات برای چهارمین هفته متوالی بود، به طوری که افراد مسلح به معترضان در بصره و نجف حمله کردند که باعث افزایش استقرار نیروهای امنیتی و پاره کردن عکس های علی خامنه ای رهبر ایران و سر دادن شعارهایی بر ضد تهران بود.

در پی نشست های رهبران ایرانی با برخی رهبران شیعه عراقی در تهران طی هفته گذشته، نگرانی هایی از وارد شدن ایران بر خط تظاهرات در میان جنبش مردمی به وجود آمده است. بنا به گفته برخی منابع آگاه که «الشرق الأوسط» از لندن با آن ها تماس گرفت، این نشست ها آینده کشور را در سایه تظاهرات کنونی مورد بررسی قرار داد.

در همین راستا، شاهدان عینی از میدان تحریر طی تماسی تلفنی که از لندن انجام شد گفتند: «تصویر خامنه ای که یک پرتوی بزرگ در مقابل بنای یادبود آزادی را اشغال کرده است توسط برخی از تظاهر کنندگان و در مقابل چشم نیروهای امنیتی پاره شد». آن ها افزودند: «در بخش دیگری از میدان تظاهر کنندگان بر ضد ایران شعار (ایران… بیرون… بیرون) سر دادند».