اعتراض مردم هرمزگان به تجریه این استان- شرق پارسی

اعتراض مردم هرمزگان به تجریه این استان- شرق پارسی

حسن روحانی رییس جمهور ایران در دومین سفر استانی خود به استان جنوبی ایران، هرمزگان، سفر کرد.

بر طبق روال معمول تمامی سفرهای استانی، مردم استان هرمزگان در مراسم استقبال از رییس جمهور ایران مطالبات خود را به گونه های مختلف از جمله پارچه نوشته، تابلوهای دست نوشته، نامه و … اعلام کردند.

مردم با دست نوشته هایی با عنوان «چرا انتزاع و چرا الحاق» و «مصوبه تجزیه هرمزگان را باطل کنید» از روحانی درخواست لغو این مصوبه حاشیه ساز را داشتند. -شرق پارسی

مردم با دست نوشته هایی با عنوان «چرا انتزاع و چرا الحاق» و «مصوبه تجزیه هرمزگان را باطل کنید» از روحانی درخواست لغو این مصوبه حاشیه ساز را داشتند. -شرق پارسی

خبرگزاری فارس در گزارش خود از حاشیه های این سفر نوشت: یکی از مهمترین مطالبات مردم هرمزگان در این دست نوشته ها منتفی شدن مصوبه دولت های پیشین در جداسازی چند روستا و شهرستان پارسیان از هرمزگان و الحاق شیراز به منظور ایجاد ارتباط این استان و دریا بود. مردم با دست نوشته هایی با عنوان «چرا انتزاع و چرا الحاق» و «مصوبه تجزیه هرمزگان را باطل کنید» از روحانی درخواست لغو این مصوبه حاشیه ساز را داشتند.

اعتراض مردم هرمزگان به تجریه این استان- شرق پارسی

اعتراض مردم هرمزگان به تجریه این استان- شرق پارسی

در این گزارش آمده است که رییس جمهور ایران هم که دست نوشته های مردم را درباره این مصوبه در داخل ورزشگاه و بین جمعیت می دید قول داد این مساله مجددا در دولت مورد بررسی قرار گیرد. پس از این وعده روحانی جمعیت شروع به تشویق روحانی کردند.

در گزارش دیگری خبرگزاری مهر از بررسی مجدد مصوبه جدا سازی استان هرمزگان در دولت روحانی خبر داده است.

استقبال مردم بندرعباس از رییس جمهور ایران-شرق پارسی

استقبال مردم بندرعباس از رییس جمهور ایران-شرق پارسی

بر اساس این گزارش، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در حاشیه دیدار مردمی رییس جمهور ایران با مردم بندرعباس به خبرنگاران اعلام کرد که “مصوبه جدا سازی استان هرمزگان” بررسی مجدد می شود.

وی در این زمینه گفته است که «مصوبه جداسازی بخش هایی از هرمزگان مربوط به دولت قبلی (دولت احمدی نژاد) بوده، اما مردم و نمایندگان هرمزگان در این خصوص درخواست هایی داشته اند.»

به گفته رحمانی فضلی با دستور حسن روحانی این مصوبه بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. وی تاکید کردک «هر اقدامی در این خصوص باید موجب رضایتمندی مردم شود.»

 سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد.  -شرق پارسی

سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد. -شرق پارسی

سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد.

 سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد.  -شرق پارسی

سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد. -شرق پارسی

روحانی: بندرگاه صادرات نفت در جاسک احداث می شود

حسن روحانی در دومین روز سفر خود به استان هرمزگان روز چهارشنبه هفتم اسفند به بندر جاسک رفت و در جمع مردم از “احداث بندرگاهی برای صادرات نفت در جاسک” خبر داد.

دادن نامه از سوی مردم به رییس جمهور ایران در طی سفر استانی -شرق پارسی

دادن نامه از سوی مردم به رییس جمهور ایران در طی سفر استانی -شرق پارسی

روحانی در اینباره گفت:«بندرگاه قابل ملاحظه ای برای ابن بندر پیش بینی خواهد شد. بندری که در آینده مقداری از نفت جمهوری اسلامی ایران را به دنیا صادر کند.»

سفر حسن روحانی به جاسک -شرق پارسی

سفر حسن روحانی به جاسک -شرق پارسی

به گفته روحانی ابراز امیدواری کرده است که کار احداث این بندرگاه در دولت یازدهم آغاز شود و در دولت دوازدهم به تکمیل بشود.

روحانی از احداث بندرگاه صادرات نفت در جاسک خبر داد-جاسک-شرق پارسی

روحانی از احداث بندرگاه صادرات نفت در جاسک خبر داد-جاسک-شرق پارسی

رییس جمهور ایران با اشاره به اینکه احداث بندرگاه نیاز به فرودگاه دارد اعلام کرده که باتوسعه می توان آن را به “فرودگاه بین المللی” تبدیل کرد.

سفر حسن روحانی به جاسک -شرق پارسی

سفر حسن روحانی به جاسک -شرق پارسی

وی به مردم جاسک وعده داده است که «اولین قدم ها را در این دولت برای توسعه فرودگاه فعلی برخواهیم داشت و قدم به قدم برای طراحی یک فرودگاه بین المللی که انشالله در دولت یازدهم و تکمیل آن در دولت دوازدهم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.»

حسن روحانی رییس جمهور ایران در جاسک-شرق پارسی

حسن روحانی رییس جمهور ایران در جاسک-شرق پارسی

دومین سفر استانی روحانی -هرمزگان-شرق پارسی

دومین سفر استانی روحانی -هرمزگان-شرق پارسی

دویدن مردم به دنبال خودروی حسن روحانی-شرق پارسی

دویدن مردم به دنبال خودروی حسن روحانی-شرق پارسی

روحانی از احداث بندرگاه صادرات نفت در جاسک خبر داد-جاسک-شرق پارسی

روحانی از احداث بندرگاه صادرات نفت در جاسک خبر داد-جاسک-شرق پارسی

دومین سفر استانی روحانی -هرمزگان-شرق پارسی

دومین سفر استانی روحانی -هرمزگان-شرق پارسی

دادن نامه از سوی مردم به رییس جمهور ایران در طی سفر استانی -شرق پارسی

دادن نامه از سوی مردم به رییس جمهور ایران در طی سفر استانی -شرق پارسی