بیروت: الشرق الأوسط
ولید جنبلاط رئیس حزب «سوسیالیست ترقی‌خواه» به انتقادهای خود پیرامون «تسویه حساب دولتی» و سیاست سعد حریری ادامه داد.
به گزارش الشرق الاوسط، جنبلاط روز گذشته گفت: با برکناری سرهنگ وائل ملاعب از ما انتقام می‌گیرند اما در برابر هرج و مرج فرودگاه و منافع متعدد عاجز هستند.
گفتنی است اخباری حاکی از این وجود دارد که عماد عثمان مدیر کل امنیت داخلی دستور پیگرد تعدادی از افسران را داده‌است که مظنون به دست داشتن در پرونده‌های فساد مالی هستند که از فرقه‌های مختلف بوده و یکی از آنها سرهنگ ملاعب است.
بعد از این جنبلاط گفت: «محاصرهٔ سیاسی افزایش خواهد یافت و ما با آرامش با آن برخورد می‌کنیم.» همچنین وائل ابو فاعور وزیر صنعت دولت جدید گفت: «در این دولت افراد نزدیک پیش از افراد دور خنجر زدند و ما این خنجرها را یکی پس از دیگر می‌شکنیم؛ چرا که سرنوشت ما پیروزی است.» منابعی آگاه از مواضع جنبلاط، ناراحتی وی از سیاست حریری را ناشی از چند موضوع دانستند.
به اذعان آنها یکی از این دلایل مخالفت حریری با اعطای مبلغی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد لیره به سازمان برق لبنان قبل از تصمیم‌گیری در خصوص اعلامیهٔ ادارهٔ برق است که آن را تسویه حسابی دولتی می‌داند که در فرانسه اتفاق افتاد.
دیگر دلایل اختلاف وی با حریری از نظر این منابع تعیین غسان عطا الله به عنوان وزیر آوارگان است که در انتخابات پارلمان در منطقهٔ الشوف شکست خورده بود و دیگری اعطای پست وزیر مشاور در امور آوارگان به صالح الغریب نمایندهٔ طلال ارسلان رئیس «حزب دموکراتیک لبنان» است که با این کار وزارتی که سهم «جریان آنیده» بود به هم‌پیمانان رژیم سوریه منتقل شد.
روز گذشته نیز اتفاق دیگری مزید بر علت شد که همان اعلام صالح الغریب به عنوان دروزی دوم در کنار اکرم شهیب در کمیته پیش نویس بیانیه وزارتی بر اساس درخواست وزیر امور خارجه جبرن باسیل بود.