دیدن صحنه های شکنجه در زندان رومیه موجی از انتقادات را دامن می زند… المشنوق «مسؤلیت» را به عهده می گیرد

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان در کنفرانسی مطبوعاتی برای اظهار نظر درباره تصاویر لو رفته از زندان رومیه – عکس از دالاتی ونهرا

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان در کنفرانسی مطبوعاتی برای اظهار نظر درباره تصاویر لو رفته از زندان رومیه – عکس از دالاتی ونهرا

در پی لو رفتن نوارهایی که موجی ازانتقادات را در لبنان در پی داشت و مقامات سیاسی آن را یک «رسوایی» توصیف کردند، روز گذشته وزرای کشور و دادگستری لبنان اعلام کردند که برای محاسبه و دستگیری نیروهای امنیتی که دست داشتن آنها در قضیه شکنجه و ضرب و شتم زندانیان در زندان رومیه در بیروت ثابت شده است، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.

اهالی کسانی که در زندان رومیه بازداشت شده اند و اکثر آن ها از مناطق شمالی هستند و به «اسلامگرایان بازداشتی» معروف هستند، در حالتی از نگرانی به سر می برند. آن ها ضمن فعالیت های منطقه ای جلساتی را برگزار کردند تا در اعتراض به این رسوایی که یاد آور تصاویر شکنجه بازداشت شدگان زندان ابو غریب در عراق است، خود را آماده تحرکات اعتراضی کنند.

نهاد مشنوق وزیر کشور لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مسؤلیت یورش به زندان رومیه و اشتباهاتی که در آن رخ داده است را به عهده می گیرد. در حالی که اشرف ریفی وزیر دادگستری اشاره کرد که تحقیقات را تا پایان آنها دنبال خواهد کرد. قاضی سمیر حمود دادستان عمومی به نوبه خود گفت که تحقیقات از دو نفر از عناصر نیروهای امنیت داخلی، که تصاویر آنها در هنگام شکنجه بازداشت شدگان در «یوتیوب» منتشر شده است، همچنان ادامه دارد.