تهران طی ۶ ماه با ۱۰ میلیون بشکه نفت از اسد حمایت کرد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران

ایرانی ها در انتظار صدور حکم در پرونده فساد اداری در دوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق این کشور هستند که امسال دو نفر از معاونان سابق وی بازداشت شدند، اما احمدی نژاد با حضور نیافتن در برابر دادگاه، مانع تلاش های صورت گرفته شد. در چند روز گذشته روزنامه های ایرانی، در پاسخ به پرسش هایی درباره قضیه فساد و رشوه خواری و تجاوزاتی که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ صورت گرفت، از تیتر «احمدی نژاد به دادگاه احضار شد اما حضور نیافت» استفاده کردند.

هم زمان، در ایران پرسش هایی درباره هزینه های جاری برای جنگ سوریه مطرح می شود، در حالی که کشور همچنان تحت تهدید تحریم ها قرار دارد. آژانس «بلومبرگ» گزارش داد که از آغاز سال جاری تا ماه ژوئن (خرداد ماه) نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت خام از ایران برای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه منتقل شده است، این بدین معنی است که ایران روزانه نزدیک به ۶۰ هزار بشکه به سوریه صادر کرده است.