پیدا کردن یک گورستان حاوی بقایای ۴۰۰ نفر در صقلاویه

کودکان و زنان فلوجه پس از فرار از شهر – عکس از الشرق الأوسط

کودکان و زنان فلوجه پس از فرار از شهر – عکس از الشرق الأوسط

شورای محلی بخش عامریه الفلوجه تأکید کرد تلاش های مداومی برای اطمینان از آزادی غیر نظامیانی وجود دارد که پس از ترک فلوجه به هنگام آغاز عملیات آزاد سازی شهر از سازمان داعش، توسط گروه های مسلح وابسته به «بسیج مردمی» بازداشت شدند. شاکر العیساوی، رئیس شورای محلی بخش عامریه فلوجه به «الشرق الأوسط» گفت، تعدادی از نمایندگان پارلمان و اعضای شورای استانی انبار، گروهی تشکیل دادند که مسؤلیت آن ها تضمین آزاد سازی غیرنظامیانی است که نزد «بسیج» بازداشت هستند.

منابعی از شورای محلی گفتند که ۶۰۰ نفر از کسانی که مسلحان بسیج به هنگام ترک فلوجه آن ها را بازداشت کرده بودند، آزاد شدند، اما وضعیت جسمانی آن ها به نظر بد می رسید، و اثر شکنجه بر روی بدن آن ها نمایان بود. منابع محلی می گویند بیش از ۲۵۰۰ نفر از غیرنظامیان فلوجه هنوز هم در زندان ها و بازداشت گاه های ناشناخته هستند.

اما در زمینه میدانی، یک منبع امنیتی اعلام کرد یک گورستان که بقایای اجساد بیش از ۴۰۰ نفر از نظامیان و غیر نظامیان در آن است را در بخش صقلاویه در شمال شهر فلوجه پیدا کرده اند. این احتمال وجود دارد که سازمان داعش این قربانیان را طی سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اعدام کرده باشد.