محکومیت نمر النمر به اتهام «درخواست تطبیق ولایت فقیه»

1425510386994760100

دادگاه تجدید نظر ریاض، حکم قتل تعزیری، که دادگاه کیفری بر ضد نمر النمر (۵۶ ساله)، «فتنه گر العوامیه» که به اتهام تحریک و ایجاد فتنه طائفی در شهرک العوامیه در استان القطیف شرق کشور صادر کرده بود، را تأیید کرد.

دادگاه «ویژه کیفری» توضیح داد که وکیل مدافع «فتنه گر العوامیه» به حکم اولیه ، یک ماه پس از صدور آن، اعتراض کرد.

حکم اولیه پس از اعتراف متهم به درستی نوارهای صوتی و تصویری ضبط شده از وی، که شامل دعوت برای سرنگونی حکومت در عربستان، تحریک جوانان برای برگزاری تظاهرات، دعوت آشکار به تطبیق ولایت فقیه، اتهام بستن به ولی امر و وزارت کشور به اینکه مسببان فتنه در کشور هستند و همچنین درخواست خروج نیروهای سپر جزیره از بحرین می باشد، صادر شده بود.

این دادگاه پیش از این حکم قتل تعزیری را بر ضد یکی از نظریه پردازان سازمان القاعده، که کتابی را نوشته بود که در آن اجازه به قتل رساندن نیروهای اطلاعاتی را داده بود، نیز صادر کرده بود.