شرق الاوسط-ریاض- محمد بن نایف، ولیعهد، معاون دوم نخست وزیر و وزیر کشور عربستان سعودی که مدیریت کمیسیون کنترل و مبارزه با مواد مخدر نیز بر عهده دارد، بار دیگر بر همت دولت برای مبارزه با  هر چیزی که باعث آسیب رساندن به جامعه می شود از جمله مواد مخدر تاکید کرد.

او روز یکشنبه در جلسه کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر سخنرانی کرد و گفت که مواد مخدر یک پدیده زشت است که هویت، ذهن و روح انسان ها را هدف قرار می دهد و نابود می کند. به همین دلیل باید به طور جدی با این پدیده مبارزه کرد.

او تاکید کرده است که مسوولیت مبارزه با مواد مخدر بر عهده تمام افراد جامعه، سازمان ها و موسسات دولتی و حتی غیر دولتی است.

وی گفت که پلیس برای دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و فروشندگان مواد مخدر تمام تلاشش را می کند، اما این به این معنی نیست که بحث آموزش، اجتماع و سلامت و رسانه را نادیده بگیریم.

نایف از همگان خواست تا به جمع مبارزه کنندگان با تهدیدهای مواد مخدر بپیوندند.

ولیعهد عربستان سعودی-محمد بن نایف

ولیعهد عربستان سعودی-محمد بن نایف