هنگام فیلمبرداری «هشت نفرت انگیز»

هنگام فیلمبرداری «هشت نفرت انگیز»

کوئنتین تارانتینو کارگردان معروف هالیوود برای «الشرق الأوسط» فاش کرد یک رگ مراکشی دارد و مبارزه با نژاد پرستی نقطه مشترک فیلم های اوست. تارانتینو تا کنون نه فیلم کارگردانی کرده است که اولین فیلم او «سگ های انباری» بود و کارنامه هنری او فیلم های «بیل را بکش» یک و دو (هر چند وی آن ها را یک فیلم می داند)، «جکی براون»، «حرامزاده های لعنتی» و «داستان عامه پسند» را شامل می شود که این فیلم اولین موفقیت بزرگ وی در سال ۱۹۹۴ بود. ویژگی غالب در آثار تارانتینو، مقدار زیاد خشونت است که به گفته وی «در ذات انسان آن را پیدا می کنم پس چرا آن را نادیده بگیرم؟».

تارانتینو می گوید: «در تمامی فیلم هایم به هر طریقی، شاید با یک نگاه یا از طریق ابراز احساسات در لحظه ای از فیلم، با نژاد پرستی برخورد کردم. و صادقانه بگویم، من در تلاش نیستم تا یک فیلم در مورد نژادپرستی بسازم، اما این مسئله خیلی از من دور نمی شود». وی می افزاید: « نژادپرستی در سراسر تاریخ و تا به امروز در مراحل مختلف در روابط بین سفید پوستان و سیاه پوستان حاکم بود، و ترسناک این است که در نقاط مختلف جهان وجود دارد، و هر کجا اقلیتی باشد، این اقلیت در معرض طبقه بندی نژاد پرستانه هستند».

تارانتینو می گوید که در پاسخ به سؤال یک خبرنگار مبنی بر این که « آیا شخص سیاه پوستی با پوست روشن و سفید وجود دارد؟» گفته است: «من سفید پوست هستم و اصالتاً ایتالیایی هستم اما یک قطره از خون من اصالتاً مراکشی است».