ریاض: فتح الرحمان یوسف

شورای تجاری ایالات متحده و پادشاهی عربی سعودی تأکید کرد؛ روابط دوجانبه در طی ۱۰ سال آینده با ادامه مشارکت در صنایع جدید، به ویژه فناوری و انرژی و ادغام نیروی کار محلی بیش از پیش تقویت خواهد شد.
عبدالله جمعه، رئیس شورای بازرگانی سعودی آمریکایی به «الشرق الاوسط» گفت: «ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری کشور سعودی و یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی در خاورمیانه است».
وی با اشاره به تلاش‌های کشورش جهت تسهیل فرآیندهای کسب و کار و گشایش بازارهای جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «گسترش روابط تجاری کمک خواهد کرد تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مهم دیگری در سعودی توسط برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکا انجام شود».
وی از شرکت‌های آمریکایی خواست به بازار کشور سعودی وارد شوند و از این فرصت‌ها استفاده کنند و به شورای تجاری مشترک بین دو کشور بپیوندند. این شورا سعی می‌کند با فعالیت‌های خود، اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ را محقق کند.
وی افزود: «این شورا مکانی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم کرده‌است تا بتوانند تجارب خود را به عنوان رهبران کسب و کار در محیط‌های پیچیده به اشتراک بگذارند… ما در بحث و گفتگوهای دو جانبه سعی کردیم با تمرکز بر ایجاد یک سازوکار مناسب، راه‌هایی برای تقویت همکاری این شرکت‌ها در زمینه‌های؛ بهبود فرصت‌های خرید، سازماندهی، امور مالی، مهارت‌های مدیریت مالی و مهارت‌های فنی نیروها را پیدا کنیم.»