دادستانی عمومی خواستار زندان افراد تحت تعقیب شد .. «اتحادیه روزنامه نگاران عرب» خواستار حمایت مؤسسه شد

یک پلیس در حال نگهبانی از دفتر الشرق الاوسط در بیروت – عکس از رویترز

یک پلیس در حال نگهبانی از دفتر الشرق الاوسط در بیروت – عکس از رویترز

قوه قضائیه لبنان بر پرونده حمله به دفتر «الشرق الأوسط» در بیروت که روز جمعه گذشته صورت گرفت دست گذاشت و روز گذشته هفت بازداشتی که در حمله به این مؤسسه و از بین بردن محتویات آن شرکت داشتند را پس از پایان تحقیقات اولیه، از نیروی امنیت داخلی تحویل گرفت.

زیاد ابو حیدر علی قاضی استیناف دادستانی کل بیروت، اتهاماتی نظیر اشغال دفتر روزنامه «الشرق الأوسط» در بیروت و شکستن اثاثیه و محتویات آن، و جلوگیری از پرداختن کارکنان آن به روزنامه نگاری را به متهمان تفهیم کرد.

قرار است دادگاه مختص طی ساعات آینده زمانی را برای آغاز محاکمه علنی آن ها و صدور احکام مناسب اعلام کند.

یک منبع قضایی به «الشرق الأوسط» گفت: «تفهیم اتهام به افراد مذکور و ارجاع مستقیم آن ها به دادگاه به جای قاضی تحقیقات، به این دلیل است که متهمان مرتکب جرم علنی شدند که با صوت و تصویر ضبط شده است».

در همین راستا، دبیرخانه «اتحادیه روزنامه نگاران عرب» از این حمله ابراز نگرانی کرد و آن را محکوم کرد، و از دستگاه امنیتی لبنان خواستار حمایت امنیت روزنامه و جان کارکنان آن شد.

از سوی دیکر، «حزب الله» به کمپین رسانه ای خود بر ضد این روزنامه عربی و بین المللی ادامه داد. علی بزی وکیل دادگستری وابسته به حزب، دادخواستی به دادستانی کل تقدیم کرد و خواستار پیگرد «الشرق الأوسط» به علت چاپ کاریکاتوری شد که این روزنامه در روز حادثه حمله به دفترش در بیروت، آن را چاپ کرده بود شد. این دادخواست به دادستانی عمومی ارجاع شد.