1453399840038143000

سازمان همکاری اسلامی، روز گذشته حمله به سفارت خانه و کنسولگری عربستان سعودی در ایران را محکوم کرد.

نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری‌ اسلامی به درخواست عربستان سعودی به منظور بررسی تعرض به نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در ایران برگزار شد.

سازمان همکاری اسلامی در بیانیه خود آنچه که “دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشور‌ها و ادامه حمایت ایران از تروریسم» را محکوم کرد.

منابع به “الشرق الاوسط” گفتند که ایران در ان جلسه که در جده برگزار شد انزوا مواجه است.

در این راستا، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی، نشست سازمان همکاری اسلامی به “تاریخی” توصیف کرد، همچنین تاکید کرد که کشورهای سازمان حمله ایران به استثنای ایران ولبنان محکوم کردند.

در مورد مشاوره که عربستان سعودی انجام شده پس از قطع روابط دیپلماتیک با ایران، الجبیر گفت: “عربستان سعودی به تمام گزینه های در دسترس به آنها در نظر بگیرد”.

وزیر خارجه عربستان خواست ایران به تغییر رفتار ان اگر تمایل دارد به یک کشور مورد احترام در جامعه مسلمان است”، الجبیر افزود: ” جهان اسلام حمله ایران بر سفارت خانه عربستان وهم دخالت ان در امور داخلی کشورهای منطقه و یا حمایت از تروریسم را قبول نمی کند”.