مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: واشنگتن در پی واردکردن بیشترین میزان از فشارها به ایران از طریق اعمال تحریم علیه صادرات نفت آن است، اما آمریکا نمی‌خواهد به دوستانش که روی نفت حساب باز کرده اند، ضرر برساند.
به گزارش الشرق الاوسط، جان بولتون امروز چهارشنبه اعلام کرد: دولت ترامپ به خوبی می داند که برخی از کشورها از جمله کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک هستند، فورا نمی توانند خرید نفت از ایران را به صفر برسانند.
رویترز در این باره خبرداد که دولت ترامپ در حال بررسی شرایطی است که به دولت هایی که خرید نفت از ایران را به طور محسوس کاهش بدهند معافیت تحریمی بدهد.